036 - 54 64 535 info@siso.nl

Blancco verwijderingssoftware en duurzaamheid

Blancco-oplossingen maken het mogelijk om devices veilig te wissen. Daardoor zijn ze opnieuw te gebruiken en worden ze geen e-waste.
Dat is de reden dat Blancco één van de eerste bedrijven is die een Green Economy Mark heeft gekregen. Dit label van de London Stock Exchange (LSE) wordt uitgereikt aan bedrijven die een positieve impact hebben op het milieu.
Ontdek de Blancco oplossingen >

Hoe kan dataverwijdering duurzaam zijn?

Hardware aan het eind van de levenscyclus wordt vaak fysiek vernietigd. Dat gebeurt om te voorkomen dat gevoelige gegevens door derden worden hersteld en gestolen.

Door de inzet van verwijderingssoftware van Blancco is dat niet langer nodig. Deze software overschrijft de gevoelige gegevens volledig. Daardoor kan het device worden hergebruikt, doorverkocht of worden gedoneerd aan een goed doel. Alles met volledige zekerheid door een fraudebestendig en auditklaar wisrapport.

E-waste een sterk groeiend probleem

Volgens het World Economic Forum (WEF) wordt er elk jaar wereldwijd maar liefst 50 miljoen ton e-waste geproduceerd. Hiervan gaat 80%, dus 40 miljoen ton naar stortplaatsen, verbrandingsovens of het wordt illegaal verhandeld. Doen we niets dan is tegen 2050 de hoeveelheid e-waste meer dan verdubbeld tot 100 miljoen ton.

Het WEF schat dat 50% van de e-waste bestaat uit computers, schermen, smartphones, tablets en tv’s.
Daarnaast laat onderzoek van Blancco en de VN zien dat minder dan 25% van de wereldwijde end-of-life IT van bedrijven wordt gerecycled.

Daar ligt een belangrijke rol voor gecertificeerde dataverwijdering.
Van IT-vernietiging aan het einde van de levensduur naar veilig IT-hergebruik.

  • Dataverwijdering is veiliger dan dragervernietiging
  • Dataverwijdering ondersteunt MVO-beleid
  • Dataverwijdering verhoogt ROI

Fysieke vernietiging van IT-middelen: meer kwaad dan goed

Organisaties kunnen meer doen aan het voorkomen van IT-afval. Wat gebeurt er met IT-apparatuur aan het einde van de levenscyclus? Dat geldt voor de grootste servers tot de kleinste flashstations.

Veel organisaties versnipperen oude hardware om ervoor te zorgen dat opgeslagen gegevens onherstelbaar zijn. Vaak doen ze dit om te voldoen aan AVG-regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Maar vernietiging van datadragers heeft veiligheidsrisico’s én een groot milieueffect.
Hoe kan data veilig worden verwijderd? >

De waarde van e-waste

Slechts een kwart van de end-of-life apparatuur wordt gerecycled. Een verrassend laag percentage. De materiële waarde van de jaarlijks e-waste wordt geschat op ruim € 55 miljard.
Het World Economic Forum en de UN E-waste Coalition hebben dit verder doorgerekend. In duizend kilo mobiele telefoons zit meer goud dan in duizend kilo gouderts. Daarbij komt de milieuschade van het delven van edelmetalen, die ook nog steeds schaarser worden.

Blancco datalifecycle
Blancco datalifecycle

De circulaire economie: een e-waste kans

Door een andere benadering van IT kunnen organisaties een groot verschil maken.

  • Herinzet extern: End-of-life hardware kan worden gewist, opgeknapt en hergebruikt zonder het gevaar van datalekken.
  • Herinzet intern: Het wissen en vervolgens opnieuw inzetten van apparaten in een organisatie bespaart geld doordat aankopen van nieuwe IT apparatuur niet nodig is.
  • Donatie: IT doneren aan een goed doel zorgt voor hergeruik van devices en past perfect in een MVO-beleid.
  • Recycling van componenten: Oude hardware die niet opnieuw inzetbaar is, kan gecontroleerd worden ontmanteld. De onderdelen of de grondstoffen (zoals aardelementen en edelmetalen) kunnen worden gebruikt in toekomstige elektronica.

Al deze opties verminderen de hoeveelheid geproduceerde e-waste. Daarnaast verminderen ze het verbruik van natuurlijke hulpbronnen. Bovendien biedt dit een kans voor tweedehands kopers.