036 - 54 64 535 info@siso.nl

Blancco.nl is een website van SiSo IT-services. Partner van Blancco in de Benelux.

Blancco software voor dataverwijdering

Blancco is volledig gespecialiseerd in software voor dataverwijdering. Wereldwijd maken duizenden organisaties gebruik van de Blancco tools. Die tools worden ingezet bij end-of-life devices. Ze zorgen ervoor dat gegevens van organisaties 100% veilig verwijderd zijn en niet in handen kunnen vallen van derden.

Zo kunnen de devices veilig opnieuw worden ingezet. Bovendien voldoen de organisaties daarmee aan alle regelgeving over gegevensbescherming en privacy. De gegevensverwijdering wordt volledig geverifieerd en gecertificeerd via een fraudebestendige audittrail.

De Blancco Technology Group is gevestigd in de UK en genoteerd aan de Londense beurs. Het bedrijf is actief in meer dan 20 landen. Dagelijks wordt meer dan 70.000 keer gebruikt gemaakt van de software van Blancco. De software wordt gezien als de industriestandaard.

In Nederland heeft Blancco een partnership met SiSo IT Services in Almere.
Lees over Blancco en SiSo samenwerking >

blancco-siso samenwerking

Hoe werkt Blancco software?

Blancco software verwijdert data permanent van elk opslagapparaat. De aanwezige gegevens worden 100% veilig en definitief overschreven met nullen en enen. En dat op alle sectoren van het apparaat. Daardoor worden de gegevens onherstelbaar gemaakt.

Na het wisproces controleert de Blancco software of alle gegevens, in alle sectoren, met succes zijn overschreven. Vervolgens produceert de software automatisch een certificaat, dat bevestigt dat het data wissen succesvol is uitgevoerd. Dat certificaat is herleidbaar tot het device en bovendien fraudebestendig en controleerbaar. Deze certificaten zijn inzetbaar voor audits en compliance-doeleinden.

Blancco en SiSo

SiSo maakt gebruik van de allernieuwste wistechnieken van Blancco. Deze kunnen worden toegepast op alle informatiedragers, zoals servers, laptops, desktops en zelfs USB-sticks. Altijd met volledige zekerheid van 100% veilige en definitieve dataverwijdering.

De software produceert per informatiedrager een gedetailleerd certificaat van dataverwijdering. Zo is de dataverwijdering volledig geborgd.

In het certificaat staat exact omschreven welke hardware is gedetecteerd. Inclusief de serienummers en systeemcomponenten. De rapportage is fraudebestendig opgezet door encryptie. Zo kunnen geen handmatige wijzigingen worden doorgevoerd.
Meer over Blancco dataverwijdering door SiSo >

De voordelen van Blancco verwijderingssoftware

Het gebruik van Blancco verwijderingssoftare biedt verschillende voordelen:

Voordeel 1: Wettelijke normen
De software voldoet volledig aan alle wettelijke normen die vereist zijn voor gegevensbeveiliging en duurzaamheid.

Voordeel 2: Boetes en schade
Blancco software voorkomt het risico op boetes of reputatieschade. De software voorkomt dat gevoelige gegevens op ongebruikte apparatuur achterblijven. En dat die in verkeerde handen vallen.

Voordeel 3: Besparing
Door de veilige dataverwijdering zijn IT-devices opnieuw inzetbaar. Dit voorkomt aanschaf van nieuwe apparatuur en bespaart geld.

Voordeel 4: Duurzaam
Devices zijn opnieuw inzetbaar door de volledige en veilge dataverwijdering. Zo wordt e-waste geminimaliseerd.

Blancco software internationaal gecertificeerd

Blancco software is getest, gecertificeerd, goedgekeurd en aanbevolen door meer dan 15 bestuursorganen en toonaangevende organisaties over de hele wereld. Waaronder ook door de Nederlandse AIVD.

Geen enkele andere software voor gegevensverwijdering haalt dit niveau van strenge eisen, die worden gesteld door overheidsinstanties, wettelijke autoriteiten en onafhankelijke testlaboratoria.
Ontdek alles over Blancco certificeringen >

Blancco: een duurzame keuze

Blancco oplossingen maken het mogelijk om data veilig van devices te verwijderen. Daardoor zijn ze opnieuw te gebruiken en worden ze geen e-waste. Volgens het World Economic Forum zal e-waste de komende 30 jaar meer dan verdubbelen.

Door volledige en veilige dataverwijdering kunnen devices opnieuw ingezet worden. Zo helpt SiSo samen met Blancco e-waste te verminderen.
Ontdek alles over Blancco en duurzaamheid >

De risico’s van onjuiste dataverwijdering

Bij het onjuist wissen van data kunnen veel gevaren optreden. Waaronder boetes uit de AVG-regelgeving, imagoschade en claims. Juist daarom is gecertificeerde dataverwijdering belangrijk.

Dit geeft het belang aan van DataLifeCycleManagement. Daarbij wordt gekeken naar de totale levenscyclus van data en de rol van dataveiligheid.
Lees meer over DataLifeCycleManagement >

De 3 manieren van dataverwijdering

Veilige dataverwijdering kan op verschillende manieren:
1. In servicecenter van SiSo
2. Op locatie
3. Geautomatiseerd

1. Dataverwijdering in het servicecenter van SiSo

De hardware wordt bij u opgehaald in afsluitbare rolcontainers. In het beveiligde servicecenter van SiSo in Almere wordt alle data verwijderd in een speciale ‘wipe-straat’.  Per device ontvangt u een ‘Erasure report’ met alle details.

2. Dataverwijdering op locatie

Data verwijderen kan ook bij u op locatie. Daardoor is transport van de datadragers overbodig. Voor sommige organisaties is dat zelfs noodzakelijk. Het geeft een extra zeker gevoel.

3. Geautomatiseerde dataverwijdering

Bij deze toepassing wordt Blancco software geïnstalleerd in uw IT-omgeving. U stelt zelf uw ideale verwijderingsregels in. Dit is centraal aan te sturen. De software verzorgt per device uw ingestelde data-beleid.

 

Ontdek de producten van Blancco

Blancco biedt verschillende softwaretoepassingen voor 100% veilige dataverwijdering.
De software produceert in het proces een certificaat. Dit is een fraudebestendige audittrail voor elke asset met een digitale ondertekening.

De oplossingen van Blancco:

  • Blancco Drive eraser
  • Blancco File eraser
  • Blancco Lun eraser
  • Blancco Removable Media eraser

Blancco Drive Eraser

Blancco Drive Eraser is wereldwijd dé toonaangevende dataverwijderingstool. Het wordt ingezet bij pc-, laptop-, server- en opslagomgevingen. Blancco Drive Eraser garandeert dat gegevens van elke schijf zijn gewist: van HDD’s tot SSD’s en NVMes, inclusief zelfversleutelende schijven. Automatisering van het wisproces is mogelijk.

Blancco File Eraser

Hiermee kunnen bestanden en mappen worden gewist van devices, zoals pc-desktopcomputers, laptops en servers. Dit kan handmatig of automatisch, zonder downtime. Het ondersteunt zowel Windows als Linux. Blancco File Eraser voldoet aan de strengste vereisten. Zo worden gevoelige gegevens veilig en permanent verwijderd. Dit proces is gecertificeerd door regelgevende instanties wereldwijd, zoals Common Criteria.

Blancco LUN Eraser

Blancco LUN Eraser verwijdert gegevens op LUN’s in actieve opslagomgevingen zonder downtime. Het ondersteunt de breedste platforms (Unix, Linux, Windows en Mac OS). De software draait op WinPE en is volledig instelbaar naar specifieke organisatie vereisten.

Blancco Removable Media Eraser

Blancco Removable Media Eraser beschermt tegen verlies of diefstal van gegevens van verwisselbare media, zoals USB-drives, SD-geheugenkaarten, microstations, CompactFlash-kaarten en MP3-spelers. De gegevensdragers kunnen eventueel direct geformatteerd worden.